Ediţia a XLIX-a

17-20 mai 2023

Deschiderea lucrărilor Colocviului
Joi, 18 mai 2023, 10:00-13:00

Sala B. P. HASDEU, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu"

Cuvîntul doamnei Lect. dr. Corina Bădeliţă, Prodecan al Facultăţii de Litere

Cuvîntul doamnei Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, Directorul Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”

Conferinţa inaugurală

Conf. dr. Ioan MILICĂ, Directorul Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu"

Bibliotecarul Eminescu

Tur ghidat, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”

EXEGEZE
Joi, 18 mai 2023, 14:00-16:00

Laborator LMA, UAIC, corp A, Etajul al III-lea

 1. Elisabeta Mârza, Anul I, Cluj-Napoca, „Sauvant tout ce qu´on peut.” Expresii ale afectelor în bruioanele eminesciene
 2. Jiacomina Cristea, Anul I, Iaşi, Cărțile, un liant între lume și gnoză
 3. Mihaela Niţu, Anul III, Craiova, Mihai Eminescu: o icoană cosmică a credinței creștine. Intertext biblic în operele sale majore
 4. Marian Neamţiu, Anul II, Cluj-Napoca, Eminescu și criza poetică post-romantică
 5. Georgiana Alexandra Alexe, Masterat I, Bucureşti, Posteritatea lui Eminescu: de la modelele cosmologice la sintezele doinașiene

Prof. dr. Bogdan CREŢU, Iaşi
Conf. dr. George ARDELEANU, Bucureşti
Conf. dr. Emanuela ILIE, Iaşi

STILISTICĂ ŞI POETICĂ
Joi, 18 mai 2023, 14:00-16:00

Seminarul "G. Ivănescu", UAIC, corp A, Etajul al II-lea

 1. Andrei Anuşca, Anul I, Cluj-Napoca, Imaginarul melodramatic în proza lui Eminescu. Despre experimentul literar și funcționalitatea clișeului
 2. George Crăciun, Anul II, Bucureşti, Persuasiunea în discursul metapoetic eminescian. Categorii stilistice, morfosintactice și pragmalingvistice
 3. Victor Rusu, Anul III, Iaşi, Interogația retorică – ambiguitate și reinterpretare în lirica eminesciană
 4. Iasmina Cristina Nicola, Anul I, Cluj-Napoca, Literatura drept „carte de calicie”. Perspectivă critică
 5. Antonia Latu, Anul II, Bucureşti, Eminescu și limbajul apocaliptic. Studiu de caz: blestemul
 6. Oana Cicur, Anul III, Cluj-Napoca, Structuri dramatice în poezia ocazională eminesciană

Lect. dr. Corina CROITORU, Cluj-Napoca
Lect. dr. Ilie MOISUC, Iaşi

CRITICA CRITICII & STUDII CULTURALE
Vineri, 18 mai 2023, 10:00-12:00

Amfiteatrul III. 11, UAIC, corp A, Etajul al II-lea

 1. Maria-Corina Dimitriu, Anul II, Iaşi, Cititul și scrisul. Sugestii pentru o analiză posturală a lecturilor eminesciene
 2. Ștefan Dumitraș, Anul I, Bucureşti, Cine-eminesco-grafia sau o examinare critică a reprezentărilor eminesciene în lumea cinematografiei
 3. Bianca Mihal, Anul II, Constanţa, Eminescu în contextul romantic francez: o nouă perspectivă
 4. Roxana Postică, Masterat I, Bucureşti, Multiplicarea „poetului național” în manualele școlare ale anilor ʾ80 ai secolului trecut

Prof. dr. Ioana BICAN, Cluj-Napoca
Prof. dr. Antonio PATRAŞ, Iaşi
Lect. dr. Codruţa GAVRIL, Iaşi

PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ
Vineri, 19 mai 2023, 10:00-12:00

Amfiteatrul III. 10, UAIC, corp A, Etajul al II-lea

 1. Bogdan Vișan, Anul II, Iaşi, Eminescu față cu socialismul. Studiu de caz asupra gazetăriei politice eminesciene
 2. Alexandra Oros, Anul II, Cluj-Napoca, Cartografierea afectivă a lecturilor eminesciene, în corespondența scriitorului

Prof. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Iaşi
Lect. dr. Loredana CUZMICI, Iaşi

ATELIER DE TRADUCERI

 1. Elena-Andreea Bărbulescu, Anul I, Bucureşti, Engleză
 2. Erich Tomuţa, Anul III, Cluj-Napoca, Engleză
 3. Andrei Hurgheş, Anul III, Iaşi, Engleză
 4. Anca Diana Istrate, Anul II, Suceava, Spaniolă
 5. Ruth Naomi Lupu, Anul II, Suceava, Spaniolă
 6. Oana Cicur, Anul III, Cluj-Napoca, Germană

Conf. dr. Laura-Carmen CUŢITARU, Iaşi
Lect. dr. Dragoş CARASEVICI, Iaşi
Asist. dr. Simona LEONTI, Iaşi

POEME PROPUSE PENTRU TRADUCERE

Cărţile

Shakespeare! adesea te gîndesc cu jale,
Prieten blînd al sufletului meu;
Izvorul plin al cînturilor tale
Îmi sare-n gînd și le repet mereu.
Atît de crud ești tu, ș-atît de moale,
Furtună-i azi și linu-i glasul tău;
Ca Dumnezeu te-arăți în mii de fețe
Și-nveți ce-un ev nu poate să te-nvețe.

De-aș fi trăit cînd tu trăiai, pe tine
Te-aș fi iubit atît – cît te iubesc?
Căci tot ce simt, de este rău sau bine,
– Destul că simt – tot ție-ți mulțumesc.
Tu mi-ai deschis a ochilor lumine,
M-ai învățat ca lumea s-o citesc,
Greșind cu tine chiar, iubesc greșala:
S-aduc cu tine mi-este toată fala.

Cu tine da… Căci eu am trei izvoară
Din care toată mintea mi-o culeg;
Cu-a ta zîmbire, dulce, lină, clară
A lumi visuri eu ca flori le leg;
Mai am pe-un înțelept… cu-acela iară
Problema morții lumii o dezleg;
Ș-apoi mai am cu totul pentru mine
Un alt maestru, care viu mă ține…

Dar despre-acela, ah, nici vorbă nu e.
El e modest și totuși foarte mare.
Să tacă el, să doarmă ori să-mi spuie
La nebunii – tot înțelept îmi pare.
Și vezi, pe-acesta nu-l spun nimănuie.
Nici el nu vrea să-l știe orișicare,
Căci el vrea numai să-mi adoarmă-n brață.
Și decît tine mult mai mult mă-nvață!

Sauve qui peut

Albumul tău e un salon în care
S-adună fel de fel de lume multă
Și fiecine așaz-o foaie smultă
Din viața sa, în versuri răbdătoare.

Acum dorești cu pana mea incultă
Și eu să trec prin mîndra adunare?
Dar ea de-amicii tăi sfială are
Și de-oi vorbi, au cine mă ascultă?

Spre-a-ți aminti trecutele petreceri,
Condeiu-n mînă tu mi-l pui cu sila,
De la oricare-un snop de fraze seceri,

Apoi le răsfoiești filă cu filă.
Viclean te bucuri de-ale noastre-ntreceri,
Privind în vrav prostia imobilă.

 

Noi amîndoi avem acelaşi dascăl

Noi amîndoi avem același dascăl,
Școlari sîntem aceleiași păreri…
Unitul gînd oricine recunoască-l.
Ce știi tu azi, eu am știut de ieri.
De-aceleași lucruri plîngem noi și rîdem…
Non idem est si duo dicunt idem.

Tu zici că patria e-n decădere,
De rîs și de ocară c-am ajuns;
Cînd cineva opinia mi-ar cere,
El ar primi tot astfel de răspuns,
Ca de rușine ochii să-i închidem:
Non idem est si duo dicunt idem.

Căci din adîncul gîndurilor tale
Răsare ură, din al meu amor.
Tu ai vrea tot să meargă pe-a sa cale,
Eu celui slab îi sînt în ajutor.
Cu-același gînd, noi totuși ne desfidem:
Non idem est si duo dicunt idem.

Pe mine răul, deși rîd, mă doare,
Mă ține liniștea vieții-ntregi;
Iar tu uiți tot la raza de splendoare
Ce-o varsă-asupra ta a lumii regi…
Ș-ai vrea cu proprii mîni să ne ucidem:
Non idem est si duo dicunt idem.

E greu a spune ce deosebire
Ne-a despărțit, de nu mergem de-a valma.
Și s-ar vedea atunci fără-ndoială
Cînd noi ne-am scoate sufletele-n palmă,
Ca-ntregul lor cuprins noi să-l deschidem:
Non idem est si duo dicunt idem.

Festivitatea de premiere

Vineri, 19 mai 2023, 14:00-15:00

Amfiteatrul III.11, UAIC, corp A, etajul al II-ea

Galerie media

Scroll to Top