Ediţia a L-a

22-25 mai 2024

Deschiderea lucrărilor Colocviului
Joi, 23 mai 2024, 10:00-12:00

Sala Senatului, UAIC, corp A, etajul al II-lea

Cuvîntul domnului Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA, Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Cuvîntul doamnei Lect. univ. dr. Corina BĂDELIŢĂ, Prodecan al Facultăţii de Litere

Cuvîntul doamnei Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Directorul Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”

Conferinţa inaugurală

Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU, membru corespondent al Academiei Române, Universitatea din Bucureşti

Eminescu și imaginarul picturii romantice. Tablouri în mișcare

EXEGEZE
Joi, 23 mai 2024, 14:00-17:00

Seminarul "G. Ivănescu", UAIC, corp A, Etajul al II-lea

 1. Ștefan Dumitraș, Anul II, Bucureşti, Eminescu și Baudelaire – de la intertextul figural la cel biografic (Contribuții)
 2. Mihaela Niţu, Masterat I, Craiova, Ipostazele angelice în creațiile eminesciene: angelologia dogmatică și angelologia erotică
 3. Andrei Țigănuș, Anul II, Iaşi, Proza eminesciană între convenționalism romantic și ironie
 4. Marian Neamţiu, Anul III, Cluj-Napoca, Clipa în poezia eminesciană – de la configurație la rostire
 5. Otilia-Maria Hrițuc, Anul II, Iaşi, Istorism romantic și complexitate teatrală în drama Andrei Mureșanu
 6. Iasmina Cristina Nicola, Anul II, Cluj-Napoca, Idilic, bucolic, sentimental în proza eminesciană (La curtea cuconului Vasile Creangă)
 7. Robert-Andrei Stoica, drd. III, Constanţa, Renașterea – reper imaginativ pentru proza eminesciană

Conf. dr. George ARDELEANU, Bucureşti
Lect. dr. Codruţa GAVRIL, Iaşi
Asist. drd. Alexandra OLTEANU, Iaşi

CRITICA CRITICII & STUDII CULTURALE
Joi, 23 mai 2024, 14:00-17:00

Sala Senatului, UAIC, corp A, etajul al II-lea

 1. Oana Cicur, Masterat I, Cluj-Napoca, „Mai cântă Eminescu-n noi”. Un epigon eminescian în dramaturgia românească a începutului de secol XX: Victor Eftimiu
 2. Maria-Corina Dimitriu, Anul III, Iaşi, Eminescu, membru al „Junimii”. Posturi eminesciene în context junimist
 3. Erika-Elena Sîrghi, Anul II, Iaşi, Repere ale eminescologiei studențești. Ipostazele exegetice ale Odei în „Caietele Eminescu”
 4. Mălina-Georgiana Zară, Anul I, Iaşi, Avatarurile mitului eminescian – între recuperare culturală și revizionism
 5. Valeria-Mihaela Țucă, Anul II, Iaşi, Mihai Eminescu, personaj literar – între biografie și mit cultural
 6. Petrina-Cristina Vasilică, Anul II, Iaşi, Secvențe biografice eminesciene în proza caragialiană
 7. Darie Ducan, Drd. III, Paris, Maiorescianism și eminescianism la Eugen Ionescu. Aspecte ale unor influențe de lungă durată

Prof. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Iaşi
Prof. dr. Antonio PATRAŞ, Iaşi
Prof. dr. Bogdan CREŢU, Iaşi
Lect. dr. Loredana CUZMICI, Iaşi

STILISTICĂ ŞI POETICĂ
Vineri, 24 mai 2024, 10:00-12:00

Seminarul "G. Ivănescu", UAIC, corp A, Etajul al II-lea

 1. Maria Ariana Băzăvan, Anul II, Bucureşti, Prezentul ca „formă a vieții” în lirica eminesciană (o analiză a poeziilor Cu mîne zilele-ți adaugi…, Patria vieții e numai prezentul, Stelele-n cer)
 2. Vasile Chindea, Anul I, Iaşi, Neîntrerupta facere a fiinţei întru prezent, oglindită în limbajul poetic eminescian
 3. Ștefan-Tudor Baciu, Anul I, Iaşi, Strigoizarea în poemul eminescian: iubire metafizică și ezoterism
 4. Andrei-Florin Răducan, Anul I, Iaşi, Arhitectura paradisului eminescian: între prezent și prezență
 5. Oana Roxana Rusu (Pavel), Anul II, Iaşi, Chipuri ale pedepsei în opera eminesciană
 6. Mariana Elena Arbănaș, Anul I, Iaşi-filiala Focşani, Ataraxie și mindfulness în poezia eminesciană

Prof. dr. Rodica ZAFIU, Bucureşti
Conf. dr. Emanuela ILIE, Iaşi
Conf. dr. Doris MIRONESCU, Iaşi

PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ
Vineri, 24 mai 2024, 10:00-12:00

Seminarul "G. Ivănescu", UAIC, corp A, Etajul al II-lea

 1. Alexandra Oros, Anul III, Cluj-Napoca, Mitul jertfei epistolierului în corespondența intimă eminesciană: între ironia sorții și tensiunea creatoare
 2. Bianca-Virginia Vandachevici (Ibadula), Drd. II, Constanța, Publicistica eminesciană ca discurs jurnalistic modern

Prof. dr. Rodica ZAFIU, Bucureşti
Conf. dr. Emanuela ILIE, Iaşi
Conf. dr. Doris MIRONESCU, Iaşi

ATELIER DE TRADUCERI

 1. Ruth Naomi Lupu, Anul III, Suceava, Spaniolă

Asist. dr. Simona LEONTI, Iaşi

POEME PROPUSE PENTRU TRADUCERE

Cu mîne zilele-ți adaogi…

Cu mîne zilele-ți adaogi,
Cu ieri viața ta o scazi
Și ai cu toate astea-n față
De-a pururi ziua cea de azi.

Cînd unul trece, altul vine
În astă lume a-l urma,
Precum cînd soarele apune,
El și răsare undeva.

Se pare cum că alte valuri
Cobor mereu pe-același vad,
Se pare cum că-i altă toamnă,
Ci-n veci aceleași frunze cad.

Naintea nopții noastre îmblă
Crăiasa dulcii dimineți;
Chiar moartea însăși e-o părere
Și un visternic de vieți.

Din orice clipă trecătoare
Ăst adevăr îl înțeleg,
Că sprijină vecia-ntreagă
Și-nvîrte universu-ntreg.

De-aceea zboare anu-acesta
Și se cufunde în trecut,
Tu ai ș-acum comoara-ntreagă
Ce-n suflet pururi ai avut.

Cu mîne zilele-ți adaogi,
Cu ieri viața ta o scazi,
Avînd cu toate astea-n față
De-a purure ziua cea de azi.

Priveliștile sclipitoare,
Ce-n repezi șiruri se diștern,
Repaosă nestrămutate
Sub raza gîndului etern.

Patria vieții e numai prezentul

Patria vieții e numai prezentul.
Clipa de față numa-n ea suntem,
Suntem în adevăr. – Iară trecutul
Și viitorul numai o gîndire-s.
În van împingeți ce vi-i dinainte,
În van doriți acelea ce-or veni.
Întoarceți-vă-n voi și veți cunoaște
Că toate-n lume, toate-s în prezent.
Tot ce au fost și tot ce-a fi vreodată
Au fost, va fi numai pentru că e.
Nu știi că atingînd pe-un singur om
I-atingi pe toți? Mulțimea e părere;
Spune la mii de inși aceeași vorbă
Și-n mii ea atunci va trezi
Icoană-aceeași și același simț.
Un semn că toți e-n unul, unu-n toți.

Stelele-n cer

Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor
     Pînă ce pier.

După un semn
Clătind catargele,
Tremură largele
     Vase de lemn;

Niște cetăți
Plutind pe marile
Și mișcătoarele
     Pustietăți.

Stol de cocori
Apucă-ntinsele
Și necuprinsele
     Drumuri de nori.

Zboară ce pot
Și-a lor întrecere,
Vecinică trecere –
     Asta e tot…

Floare de crîng,
Astfel viețile
Și tinerețile
     Trec și se stîng.

Orice noroc
Și-ntinde-aripele
Gonit de clipele
     Stării pe loc.

Pînă nu mor,
Pleacă-te, îngere,
La trista-mi plîngere
     Plină de-amor.

Nu e păcat
Ca să se lepede
Clipa cea repede
     Ce ni s-a dat?

Festivitatea de premiere

Vineri, 24 mai 2024, 13:15-14:00

Amfiteatrul III.12, UAIC, corp A, etajul al II-ea

Parteneri

Scroll to Top